Удостоверяване

Кои са някои добри двуфакторни методи за влизане във вашия Mac?
Използвайте двуфакторно удостоверяване за сигурност на вашите Mac, iOS устройства и iPadOS устройстваНа вашия Mac изберете менюто на Apple > Систем...
Не може да се настрои двуфакторно удостоверяване
Защо iPhone не може да има двуфакторно удостоверяване?Как мога да създам Apple ID без двуфакторно удостоверяване?Как да поправя двуфакторно удостоверя...
Грешка при удостоверяване на VPN сървъра
Как да поправя неуспешното удостоверяване на VPN?Защо моята VPN казва, че удостоверяването е неуспешно?Не можа да се свърже с VPN сървър, моля опитайт...
Двуфакторно приложение за удостоверяване
Кое е най-доброто приложение за 2-факторно удостоверяване?Как да използвам приложението за удостоверяване 2FA?Може ли да се хакне проверка в две стъпк...
Деактивирането на подканата за активиране на двуфакторно удостоверяване на устройство с iOS деактивира ли появата на бъдещи подкани?
Какво е двуфакторното удостоверяване на Apple?Как работи удостоверяването в две стъпки?Мога ли да получа моя код за потвърждение на Apple, изпратен на...
Какво се случва с акаунт на програмист, когато деактивирам 2-факторното удостоверяване
Какво се случва, ако изключа двуфакторното удостоверяване?Как да изключа двуфакторното удостоверяване на Apple Developer?Задължително ли е двуфакторно...
Неуспешно удостоверяване с Google
Отворете приложението „Достъп до ключодържател“ Потърсете пароли за приложения, съдържащи думите „gmail“ или „google“ Премахнете всички записи, които ...
Apple 2 фактор удостоверяване
Можете ли да изключите двуфакторното удостоверяване на Apple?Какво представлява двуфакторното удостоверяване на Apple?Трябва ли да включа двуфакторно ...
Mac продължава да иска информация за удостоверяване на VPN
Отворете System Preferences на вашия Mac и отидете на Network. В списъка с мрежови интерфейси вляво намерете услугата, свързана с вашия VPN доставчик,...