Чип

Възможно ли е всяка програма, работеща на Intel Macs, да се изпълнява на новия M1 Mac?
Така че, ще отговоря с "Да", всяка отделна програма, работеща на чипове на Intel, все още може да работи на устройства M1.Apple M1 е ARM чип?Работи ли...
Какви са предимствата на слушалките с чип W1?
Чипът W1 предлага бързо и автоматично откриване на слушалки. Веднага след като вашите Airpods или Beats се включат, те почти незабавно се разпознават ...