Композитор

Как да понижа версията на Composer чрез homebrew?
Как да понижа версията на моя композитор?Мога ли да понижа композитора?Как да понижа стартовия си пакет?Как да променя версията на композитора?Как да ...