Последователност

Колко често трябва да се прави проверка на последователността на RAID?
Проверката на съгласуваността е чудесен инструмент на теория и може да бъде полезна в ситуации, когато смятате, че нещо може да не е наред с вашия RAI...