Dhcp

Конфигуриране на Time Capsule за разпространение на ISP с даден DHCP адрес
1 отговорОтворете помощната програма AirPort, намираща се в папката Utilities в папката Applications. ... Щракнете върху Мрежа и след това изберете DH...
Несигурно ли е да поставите рутера в режим “DHCP и NAT”?
Имам ли нужда от DHCP и NAT?Какво е DHCP и NAT режим?Обработва ли рутерът DHCP?Какво е DHCP NAT режим на мост?Нуждаете ли се от активиран NAT?Какво е ...
Идентификация на клиент на летищен рутер DHCP
Как да намеря моя DHCP клиентски идентификатор?Какво е DHCP списък с клиенти?Как да добавя MAC адрес към помощната програма AirPort?Какво представлява...
Как да принудим OS X да даде различен IP наем с DHCP?
Как мога да получа различен IP адрес от DHCP сървър?Може ли DHCP да присвоява множество IP адреси?Как да променя времето за наем на DHCP на Mac?Как да...
Как да предотвратим изпращането на име на хост чрез DHCP?
Дава ли DHCP име на хост?Какво е DHCP име на хост?Как да променя името на DHCP клиента?Как да разбера моя DHCP?Какви са 4-те стъпки на DHCP?Какво е DH...
Възможно ли е да промените шлюза по подразбиране на DHCP сървърната страна на Airport Extreme
Когато използвате 192.168. 1 обхват, AirPort Extreme винаги ще бъде на 192.168. 1.1 по подразбиране. Не е възможно да се промени това.Мога ли да проме...
My Time Capsule настоява да бъде DHCP сървър, но вече имам такъв
Как да променя моя DHCP сървър по подразбиране?Мога ли да сменя моя DHCP сървър?Трябва ли да активирам DHCP сървър на моя рутер?Защо моят DHCP не рабо...
Как да попреча на OS X Server да издава динамични DHCP лизинг?
Как да премахна наема на DHCP?Как да изчистя DHCP наемите в Linux?Как да създам DHCP изключване?Как да деактивирам DHCP сървъра?Какво се случва, ако и...
Настройките на DHCP сървъра не се зареждат
Как да поправя DHCP сървъра да не отговаря?Защо моят DHCP не работи?Как да принудя DNS да актуализира DHCP?Как да принудя подновяване на DHCP?Как да в...