Епокам

QuickTime не вижда EpocCam след актуализиране до Big Sur
Как да активирам EpocCam в увеличение?EpocCam работи ли с USB?Как мога да използвам своя iPhone като уеб камера за Mac?Как да свържа EpocCam с моя ком...
Промяна на уеб емисията от EpocCam към вградена уеб камера
Как да деактивирам EpocCam?Как да премахна EpocCam от Windows?Как да направя моя EpocCam моя камера по подразбиране?Мога ли да използвам iPhone като у...