Фитнес

Не можете да инсталирате приложението Apple Fitness на iPad 14.3
Защо не мога да инсталирам фитнес на Apple на моя iPad?Как да получа приложението за фитнес на Apple на моя iPad?Защо не мога да изтегля приложения на...
Как да разрешите липсващия бутон „Настройка“ за функцията Cardio Fitness?
Как активирате кардио фитнес?Защо нямам данни за кардио фитнес?Как да поправя приложението за фитнес на моя iPhone?Как да настроите фитнес на iPhone?Д...
Как могат няколко човека да правят една и съща тренировка?
Могат ли няколко души да правят фитнес плюс?Мога ли да правя една и съща тренировка през ден?Какво се случва, ако продължавате да правите същата трени...