Openvpn

VPN променя името на хоста
VPN променя ли името на хоста?Какво е VPN име на хост?Може да пинг IP, но не и име на хост през VPN?Как да намерите името на хоста на сървър?Какво е м...
Поддържа ли OSX (импортиране) OpenVPN профили?
Не. От септември 2012 г. (и Mountain Lion) macOS не поддържа OpenVPN във вградения „Network Manager“. Извън кутията macOS поддържа само: L2TP през IPS...
Кой VPN сървърен хардуер е най-добър за достъп от Mac клиенти
Каква VPN трябва да използвам за Mac?Как да инсталирам VPN клиент на Mac?Какъв хардуер се изисква за VPN?Хардуерната VPN по-добра ли е от софтуера?В M...
VPN клиент на Mac OS X, който може да импортира a .VPN файл
Как да инсталирам OVPN файл на Mac?Как да отворя OVPN файл на Mac?Как да импортирам VPN профил на Mac?Работи ли Global VPN Client на Mac?Работи ли Ope...
Как да инициирам VPN връзка от командния ред?
Свържете се с VPN в Windows 10 с помощта на rasdialОтворете нов прозорец на командния ред.Въведете следното: rasdial.За да посочите идентификационните...
Openvpn не работи
Решението е да настроите правилно DNS име и да конфигурирате това и да запазите настройките. След това деинсталирайте, повторно изтеглете и преинстали...
OpenVPN към домашните мрежови връзки не работят на macOS Big Sur
Как да използвам OpenVPN свързване?Безплатно ли е свързване на OpenVPN?Има ли Safari вградена VPN?Как да активирам VPN?Има ли Apple VPN?Как да получа ...
Предотвратете директен интернет трафик, когато OpenVPN не работи
Как да спра целия трафик, преминаващ през VPN?Ако клиентският интернет трафик се насочва през VPN OpenVPN?OpenVPN насочва ли целия трафик по подразбир...
OpenVPN се свързва, но публичният ми IP остава същият?
Open VPN променя ли моя IP?Защо VPN не променя моя IP?Защо моят OpenVPN не се свързва?Използвате ли публичен или частен IP адрес, когато се свързвате ...