Възпроизвеждане

Глава за възпроизвеждане GarageBand не се вижда при стрийминг
Какво е catch playhead в GarageBand?Как да следвам плейхед в GarageBand?Какво правя КЛЮЧ в GarageBand?Защо не мога да преместя GarageBand?Как да изклю...