Scrivener

MBAir към Chromebook?
Работи ли Scrivener на Chromebook?Дали MacBook е Chromebook?По-бърз ли е Chromebook от Mac?Съвместими ли са Chromebook с Mac?Работи ли Scrivener на Ch...