Спиране

USB устройството продължава да се изключва и свързва отново
Ако след като свържете USB устройство, то продължава да се изключва и да се свързва на случаен принцип самостоятелно, това може да е проблем с хардуер...