Клеймо за време

Може ли Съобщения да показват времевия печат на всяко входящо съобщение?
Приложението Messages в не показва времеви клейма за всяко отделно текстово съобщение или iMessage. Той просто предоставя клеймо за време в началото н...
достъп до времеви марки на контакти
Как да получа клеймо за време на моя Android?Какво представлява клеймото за време в Android?Кога е създаден контакт?Как да получа клеймо за време?Как ...
Клейми за време в Messenger - iOS и OSX
Отворете приложението Messages и отидете до нишка на разговор. Веднъж там, направете жест на плъзгане на екрана, като плъзнете пръста си отдясно наляв...