Градски

Използване на градския речник като персонализиран речник
Надежден източник ли е Urban Dictionary?Как променяте определенията Urban Dictionary?Подходящ ли е Urban Dictionary?Какво е обичай в жаргон?Какво озна...