Проверка

iPhone 4 - Необходима е проверка
От вашия iPhone, iPad или iPod touch Отидете в Настройки > [твоето име]. Докоснете Парола & Сигурност > Вземете код за потвърждение.Как мога...
iOS 8.2 iPad mini iCloud влизане остана в „Проверка“
Как да поправя iCloud не е проверен?Как да завърша проверката на своя Apple ID?Как да вляза в iCloud без потвърждение по телефона?Защо не мога да потв...
Как да направите по-стари iPhone и iPad с <iOS 8, въведете двуфакторен код за проверка?
Къде да въведа код за проверка на стария iPad?Как да заобиколя двуфакторно удостоверяване на iPad?Как мога да получа моя код за потвърждение на Apple ...
Как да проверите акаунта
Как да потвърдя профила си в Google?Как да проверя имейла си?Как да проверя профила си?Как да проверя акаунта си във Facebook?Как да вляза в акаунт в ...
Как да избегнете повторна проверка на магазина за приложения?
Как да се отърва от проверката, необходима в App Store 2020?Как да накарам Apple да спре да иска да потвърждавам?Как да спра проверката?Защо не мога д...
Не може да се активира Apple двуетапно удостоверяване
Включете двуфакторното удостоверяване на вашия MacИзберете менюто на Apple  &gt; Системни предпочитания, след което щракнете върху Apple ID.Щракнете ...
Код за проверка на Apple ID
Отидете в менюто на Apple  &gt; Системни предпочитания, след което щракнете върху Apple ID. Щракнете върху Парола &amp; Сигурност &gt; Вземете код за...
Непоискан код за потвърждение на идентификатор на Apple
Отговор: A: Отговор: A: Някой може да се опитва да влезе във вашия акаунт, но тъй като в акаунта ви е активирано удостоверяване с 2 фактора, той няма ...
Текстът на кода за потвърждение на идентификатора на Apple не е получен
Отидете в Настройки &gt; iCloud. Докоснете потребителското си име за Apple ID. Ако устройството ви е офлайн, докоснете Получаване на код за потвържден...