Цикъл

Брой цикли на MacBook Pro
Какъв е добрият брой на циклите за MacBook Pro?Какво е добър брой цикли на батерията?Какво е добро броене на цикъла на батерията за MacBook?Какво озна...
Циклите на MacBook Pro се броят без включен променлив ток
Броят на батериите отчита ли се, когато е включен?Трябва ли да се тревожа за броя на циклите?Как да предпазя моя Mac да не брои моите цикли?Как работи...
Как да премахна „Cycle Tracking“ от моя часовник на Apple?
Как да скриете приложението Cycle TrackingНатиснете Digital Crown, за да видите началния екран.Докоснете и задръжте приложението Cycle Tracking, докат...