Цикъл

Брой цикли на MacBook Pro
Какъв е добрият брой на циклите за MacBook Pro? Какво е добър брой цикли на батерията? Какво е добро броене на цикъла на батерията за MacBook? Какво о...
Циклите на MacBook Pro се броят без включен променлив ток
Броят на цикъла на батерията отчита ли се, когато е включен? Трябва ли да се тревожа за броя на циклите? Как да предпазя моя Mac да не брои моите цикл...
Как да премахна „Cycle Tracking“ от моя часовник на Apple?
Как да скриете приложението Cycle Tracking Натиснете Digital Crown, за да видите началния екран. Докоснете и задръжте приложението Cycle Tracking, док...