Сила на звука

Защо Apple има толкова малко опции за сила на звука? [дубликат]
Има ли 2 тома на iPhone?Защо силата на звука е толкова ниска при музиката на Apple?Как да направя всички песни с еднакъв обем на моя iPhone?Защо силат...
обемът на Apple Music е по-нисък от Quicktime player
Как да направя QuickTime да звучи по-силно?Как да увелича силата на звука на QuickTime Player на Mac?Как мога да направя музиката на Apple да звучи по...
Спрете да карате iPhone да променя непрекъснато силата на звука самостоятелно?
За да направите това, отидете в Настройки > Звучи & Хаптици (или звуци) > Изключете Промяна с бутони. Когато е изключен, възниква ли проблем...
Иконата за сила на звука в лентата с менюта изчезва случайно в Big Sur
Как да запазя лентата с инструменти да не изчезне?Как се нарича горната лента на Mac?Защо контролът ми за сила на звука изчезна Macbook Pro?Къде е нас...
Приложение за контрол на силата на телефонния разговор независимо от основната сила на звука
Как да десинхронизирам силата на звука?Какво е директен контрол на силата на звука?Как да увелича звука?Можете ли да регулирате силата на звука на при...
iPhone остана в режим на възстановяване с пълно съхранение
Натиснете и бързо освободете бутона за намаляване на звука. След това натиснете и задръжте страничния бутон. просто продължете да рестартирате и да се...
Моите MacBook въздушни високоговорители са значително по-силни при използване на Windows OS чрез bootcamp, как мога да направя същото за Mac OS?
Как мога да направя високоговорителите на MacBook Air по-силни?Защо високоговорителят на MacBook Air е толкова тих?Защо говорителят на лаптопа ми е то...
Синхронизирайте главния обем с обема на приложението
Как да спра Windows да не променя звука в приложенията?Как да направите обема на същия миксер за обем?Как да добавя приложения към моя миксер за сила ...
Контрол на силата на звука на ниво софтуер за OSX? [дубликат]
Как да контролирам различни обеми на моя Mac?Как да направя силата на звука на Mac по-силна от макс?Как да затворя отделни приложения на Mac?Можете ли...