Bootcamp

Дали актуализирането на Mac OS ще засегне моя дял на Windows / Bootcamp?
Актуализирането на macOS не трябва да засяга данните на други дялове на вашия диск. Независимо от това винаги е добра идея да осигурите резервно копие...
Екранът на MacBook не работи при използване на OS X, но работи с Boot Camp
Разваля ли Bootcamp вашия Mac?Можете ли да стартирате bootcamp и Mac едновременно?Как да поправя Mac OS X, който не реагира?Лесно ли е да премахнете b...
Дали BootCamp причинява бавно изключване на OS X??
BootCamp забавя ли macOS?Защо отнема толкова много време на моя Mac да се изключи?Оказва ли влияние BootCamp на производителността на Mac?Колко време ...
Избягвайте да рестартирате macbook pro с bootcamp
Рестартирайте в macOSРестартирайте с помощта на Startup Manager: Рестартирайте вашия Mac, след което незабавно натиснете и задръжте клавиша Option. Ко...
Какъв е минималният размер на дяла на Mac OS, когато използвате Boot Camp на Macbook Air?
Докато документацията на Apple за OS X 10.7 Lion състояние 7 GB като необходим минимум, BootCamp 4.0. 3 позволява минимум 8 GB за дяла на OS X.Колко м...
2011 Проблеми с Mac Mini boot camp
Можете ли да стартирате Bootcamp на Mac mini?Разваля ли Bootcamp вашия Mac?Как да поправя bootcamp на моя Mac?Какво мога да направя с моя стар Mac Min...
Възможно ли е да преместите дял на bootcamp от едно устройство на друго?
1. Boot Camp може да бъде преместен преди или след подмяна на вътрешното устройство на Mac, но процесът е по-лесен за управление, като първо се обрабо...
Възможно ли е да пишете на диска Boot Camp в OS X?
Вашият дял на Windows се появява под Устройства като BOOTCAMP на Mac OS X. За съжаление, Mac OS X може само да чете този дял от кутията, но не и да пи...
Bootcamp big sur не работи
Ще macOS Big Sur има bootcamp?Как да поправя bootcamp на моя Mac?Отървава ли се Apple от bootcamp?Безопасен ли е bootcamp на Mac 2020?Как да заредя в ...