Динднс

Всеки DynDNS клиент за текущ iOS за използване с nsupdate.информация?
Как да използвам информация за Nsupdate?Какво е клиент за динамично актуализиране?Как мога да получа DynDNS безплатно?Как да използвам DynDNS Updater?...