Обиколки

Има ли еквивалент на Microsoft LAPS за MacOS?
Работи ли обиколки на Mac?Какво означава обиколки в Mac?Безплатно ли е обиколките на Microsoft?Как използвате инструмента обиколки?Работи ли обиколки ...