Отворено

Как виждате повече от датата на последно отваряне, когато приложението е стартирано на Mac?
Показване на дата & Време за последно отваряне на каквото и да било на MacОт OS X Finder отидете до папката, съдържаща файловете (или приложенията...